Guide me green

Promoting environmentally and budget-friendly tourism

Priručnik dobrih praksi i okvir

Tijekom pripreme ovog projekta, partneri su prepoznali ograničenu ponudu održivih turističkih iskustava usmjerenih na stanovništvo s niskim primanjima u partnerskim regijama, ali i šire. Edukatori odraslih također su izvijestili o nedostatku znanja i vještina osoba uključenih u turistički sektor te o nedostatku vještina za osnaživanje odraslih učenika da naprave pomak prema održivom turizmu i  održivim iskustvima učenja kako bi zadovoljili potrebe skupina u nepovoljnom položaju.