Guide me green

Promoting environmentally and budget-friendly tourism

Наръчник за добри практики

Докато проучваха възможностите за сътрудничество по този проект, партньорите установиха ограничено предлагане на устойчиви туристически преживявания, насочени към населението с ниски доходи в партньорските региони, но и извън тях. Доставчиците на услуги за обучение на възрастни също така съобщиха за липсата на знания и умения на лицата, ангажирани в туристическия сектор, както и за липсата на обучение за това как да се даде възможност на възрастните обучаеми да преминат към устойчиви туристически практики и учебни преживявания, които да покриват нуждите на целевите групи в неравностойно положение.