Guide me green

Promoting environmentally and budget-friendly tourism

Partners

...

ITKAM

ITKAM - Италианската търговска камара е двустранна организация, създадена в Германия през 1911 г. През последните 110 години ние подкрепяме германо-италианския икономически обмен и сме се превърнали в отправна точка за компаниите и институциите в двете страни. В нашата мрежа членуват над 400 фирми и всяка година предоставяме помощ на поне 500 МСП. Туризмът - и през последните години особено устойчивият туризъм - е една от темите, върху които се фокусираме най-много. Нашите дейности, свързани с туризма, включват - проекти за интернационализация с цел популяризиране на Италия като дестинация за германските туристи в сътрудничество с италиански институции и организации - различни проекти, финансирани от ЕС, които насърчават екологичната и цифровата трансформация на туристическите компании. 

...

DomSpain

DomSpain е център за обучение и образование, който работи на национално и международно ниво. Той предлага разнообразни услуги на публичния и частния сектор в Испания и активно участва в международни схеми чрез добре изградена мрежа от партньори в чужбина. DomSpain участва в Пакта за умения на ЕС. DomSpain разработва образователни програми в четири основни направления:

  • курсове и семинари за възрастни учащи, включително чужди езици, ИКТ, готварство и курсове за личностно развитие; дейности за стимулиране на познавателната дейност за по-възрастни учащи.
  • Професионално образование и обучение: ИКТ, чужди езици, пригодност за заетост, обучение на работното място
  • обучения за преподаватели, насочени към подобряване на чуждоезиковите компетентности, използване на цифрови инструменти и нови методи на преподаване, смесено обучение
  • учебна педагогическа подкрепа и извънкласни дейности за ученици и родители, включително чужди езици, роботика, кодиране и интернет безопасност

 

 

 

 

 

...

NIKANOR

Никанор е създадена през 2002 г. като частна компания, работеща в областта на подбор на персонал, обучение на възрастни и управление и развитие на човешките ресурси. През 2003 г. е лицензирана от НАПОО като Център за професионално обучение на възрастни и като Център за информация и ориентиране /от 2014г./. От 2019 г. е член на EfVET От 2019 г. ние също сме член на ме Асоциация „ Ler Her In “. Това е международна мрежа, съставена от публични и частни организации, всяка със своя специфичен експертиза и опит, готова да сподели своите знания, умения и ценности и да си сътрудничи с организации, които инвестират в човешкия капитал, работят за преодоляване на препятствоята, с които жените се сблъскват за равнопоставено образователно, трудово, политическо, социално и гражданско участие. Нашият административен офис е в гр. София -столица на РБългария. Опитът на компанията е в предоставянето на различни професионални обучения и курсове за меки умения за възрастни. В портфолието на Никанор има 25 професии и 32 специалности, езикови курсове и тренинги за меки умения. Ние непрекъснато актуализираме нашите програми и разработваме нови обучителни модули. „Нашата цел като компания, е да разработим нови подходи и методи, които бихме могли да използваме за образование, личностно развитие, в нашите консултантски и менторски програми. Коордонатори и партньори сме в множество национлани и международни проекти - повече от 30 успешно изпълнени и прилагани в ежедневната ни практика.

...

EURAKOM

EURAKOM работи в различни сектори с разнообразни публични органи, частни компании и организации, за да съпътства техните проекти и инициативи от концепцията до изпълнението, но също така и като предоставя тематичен експертен опит в областта на туризма и хотелиерството. EURAKOM е допринесла за разработването на водещи проекти в областта на устойчивия регионален туризъм, като например Tropicalia, най-голямата устойчива оранжерия в света, или успешната кандидатура за Европейски регион на гастрономията на От дьо Франс през 2019/2020 г. и други. За мащабни проекти и дейности EURAKOM работи с междусекторен подход "отдолу-нагоре", за да постигне максимално въздействие и да гарантира възприемането и успеха на проекта. Ние сме страстен застъпник на интегрирането на устойчивото развитие в бизнес процесите и като основен елемент в образованието и заетостта. Консултираме и наставляваме бизнеса по въпросите на устойчивото развитие, успешното ангажиране на заинтересованите страни, както и устойчивата комуникация с различни аудитории.

...

AGRRA

Агенцията за развитие на селските райони в окръг Задар (AGRRA) е публична институция, създадена от окръг Задар с цел информиране, координиране и прилагане на Програмата за развитие на селските райони, както и увеличаване и развитие на човешките ресурси в областта на предприемачеството и повишаване на осведомеността относно екологията и устойчивото използване на природните ресурси. AGRRA изследва и разработва информационни и комуникационни технологии в рамките на нуждите на развитието на селските райони и рибарството. Работим активно и в областта на социологическото развитие, насочено към намаляване на емиграцията на населението от селските райони. Институцията укрепва финансовите и човешките ресурси на регионалните и местните власти и организации с цел активно включване на всички заинтересовани страни в политиките за развитие на селските райони. Тя развива устойчиви икономически дейности в селските райони, поддържа и развива пилотни проекти в областта на селското стопанство, рибарството и развитието на селските райони, насърчава бизнес сътрудничеството и трансфера на технологични резултати. 

...

X23

X23 е пристрастена към иновациите, а Целите на ООН за устойчиво развитие са нашите ръководни принципи, които ни подтикват да превърнем иновациите в мощен стимул за подобряване на човешкия живот и да направим нашата планета отново по-добро място за живеене. 

...

VHS- Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt

The Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V. is a state-wide association of adult education centres recognised by the Ministry of Education. It helps to regulate the position and task of the Adult Education Centres in the system of education and culture in Saxony-Anhalt, represents the interests of the Adult Education Centres, advises the Adult Education Centres on educational, organisational and financial issues, promotes cooperation and the exchange of experience, offers a wide range of further education, informs the public about adult education, cooperates with the municipal umbrella organisations, develops educational programmes and provides teaching and learning materials, and supports the Adult Education Centres in the implementation of further education policy objectives.