Guide me green

Promoting environmentally and budget-friendly tourism

Онлайн програма за обучение и наръчник за преподаватели

Време е да започнем да мислим за голям процент от обществото, който твърде дълго време е оставал настрана, когато става въпрос за (устойчив) туризъм: хората от общности в неравностойно икономическо и/или социално положение. Целта на този продукт е да се създаде програма за обучение, придружена от наръчник за обучители, насочена към възрастни (пътуващи и работещи в туристическия сектор) и преподаватели (учители, обучители, ангажирани в туристическия сектор), които биха искали да подобрят своите (и на обучаващите се) знания за устойчиви преживявания и по-специално за по-информирано устойчиво пътуване. Крайният продукт е насочен към всички хора, работещи в сферата на устойчивия туризъм като цяло, като конкретно материалите за курса за обучение са насочени към възрастните (включително работещите в туристическия сектор), а наръчникът - към преподавателите за възрастни.