MANIFESTO

НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ЕВТИНИ ПЪТУВАНИЯ И РАЗВИТИЕТО НА ДОСТЪПНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Guide Me Green работи върху това да направи устойчивия туризъм подостъпен и повишава осведомеността относно възможностите за устойчиво пътуване на пътници с нисък бюджет. С този манифест партньорите на Guide Me Green споделят намерението си да се ангажират със следните цели.

1

ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМА
НАСЪРЧАВАЩИ ВКЛЮЧВАНЕ
НА УЯЗВИМИ ГРУПИ

подкрепа за по-приобщаващи туристически политики, свързани с насърчаването на устойчив туризъм

2

УСТОЙЧИВОСТ

Продължаване на работата по развенчаването на мита, че устойчивото пътуване е предимно запазено за елит, който може да си позволи да плаща повече за избрани преживявания и гостоприемни услуги. Устойчивото пътуване трябва да е достъпно за всички

3

EМОТИВИРАНЕ НА
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

работа с преподаватели и обучаеми за възрастни, както и с доставчици на обучение за възрастни за понататъшно повишаване на знанията за устойчивите възможности за пътуване и разпознаване на признаци на ангажираност към устойчивостта на туристическия и хотелиерския бизнес

4

ТУРИЗЪМ НА
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сътрудничество с всички заинтересовани страни в туризма, като хотели, туристически организации, местни власти за разработването на по-приобщаващи туристически оферти, които включват устойчиви опции за нискобюджетна публика.

5

УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ

Насърчаване на устойчиви практики за организациите и дестинации, включително различни видове сертификати за устойчивост.

6

ДОСТЪПЕН БЮДЖЕТ
ЕКО ТУРИЗЪМ

Повишаване на осведомеността относно необходимостта от включване на туристите, пътуващи с нисък бюджет, в текущия дискурс за устойчив туризъм, както и в местните, регионалните и националните стратегии за туризъм.

7

УСТОЙЧИВИ ЗНАНИЯ

Насърчаване на професионалистите в туризма да оценят нивото на познания за устойчивост на днешния разнообразен набор от пътуващи, когато проектират туристически оферти и систематично да включват повишаване на осведомеността в туристическите оферти и дейности.